Ameliyat Türleri

Duodenal Değişmli Biliopankretaik Diversiyon

  • Bilgi
Bilgi

Duodenal Değişimli Biliopankretaik Diversiyon, tüp mide ameliyatı, mide küçültme ameliyatıDuodenal değişimli biliopankreatik diversiyon (BPD/DS), iliopankreatik diversiyonun (BPD) bir varyantıdır. Bu yöntem Amerika’da sadece birkaç merkezde uygulanmaktadır.

BPD/DS’nin Tanımı – BPD/DS, pilorun(midenin 12 parmak barsağa açıldığı halka) koruması ve kısa orta kanallı bir besin kolunun oluşturulmasıyla kısmi bir sleeve gastrektomi(tüp mide) yaratma yöntemidir. BPD/DS yöntemi, pilorun korumasının yanı sıra, midenin alınan kısmı açısından BPD’den farklıdır. Tek BPD’ye göre daha düşük oranda gözlenen mide ülseri ve ishal ile ilişkilidir. Karmaşık olmasına rağmen BPD/DS, deneyimli cerrahlar tarafından laparoskopik olarak uygulanabilir.

BPD/DS kilo kaybı mekanizması – BPD/DS sınırlayıcı ve emilimi engelleyici kilo kaybı mekanizmalarının birleşimidir. SG ve RYGB’nin hormon sonuçlarından daha az incelense de, sürdürülebilir kilo kaybı için büyük ihtimalle değişmiş hormon üretimine katkısı vardır. Örneğin, ghrelin BPD/DS sonrasında bastırılmış görünür. BPD/DS ile sindirim sistemi hormonlarının kilo kaybı ve insülin hassasiyetine katkısı çoğunlukla bilinmemektedir.

BPD/DS’de beklenen kilo kaybı – 2 sene içinde beklenen fazla kilo kaybı yaklaşık % 80-85 arasıdır.
6) Mini-Gastrik Bypass Loop gastrik bypass’ın bir modifikasyonu ve uygulaması bir RYGB’den teknik olarak daha kolay olan mini gastrik bypass(MGB), laparoskopik olarak yapılır. MGB basit ve güvenli bir yöntemdir, kolayca revize edilebilir, dönüştürülebilir ya da tersine çevrilebilir ve dünya çapında giderek artan kabul görmüşlüğü vardır.

MGB’ın Tanımı – MGB, midenin son kısmının gövde arasından daha küçük kaviste bölünmesidir. Mide daha ileride His açısına (yemek borusu ile mide arasında reflüyü engelleyen açılanma) doğru bölünür. Sonrasında oluşan kese Treitz ligamentine (12 parmak barsağın bitimi) yaklaşık 200 cm uzaklıktaki jejunum’a 8ince barsağın 12 parmak barsaktan sonra gelen kısmı anastomoz edilir.

MGB Kilo Kaybı Mekanizması – Mini gastrik bypass, kilo kaybı için hem sınırlayıcı hem de emilimi azaltıcı özellikleri birleştirir. Üzerinde kapsamlı olarak çalışılmasa da, insülin hassasiyetini düzenleyen ve açlığı azaltan muhtemel hormonal değişiklikler bulunmaktadır. Yüksek oranda alkalin safra reflü vakası olması ve etkili uzun dönem sonuçlarına dair sınırlı veri olmasından ötürü, MGB metabolik ve bariatrik bir yöntem olarak küresel anlamda kabul görmemiştir.

Beklenen Fazla Kilo Kaybı – 18 ayda, hastaların % 95’i, % 50 fazla kilo kaybı elde etmiştir. En çok fazla kilo kaybı oranı ise % 82 olmuştur.
7) Endoluminal Vertikal Gastroplasti

  • Endoluminal Vertikal Gastroplasti (EVG), mide sınırlandırıcı yöntemleri endoluminal (midenin iç kısmından dikilmesi) olarak uygulamayı potansiyel olarak sunan, mideye dikiş atılan endoskopik bir yöntemdir.
  • EVG ‘nin Tanımı – Midenin ön ve arka duvarları, tüp mide ameliyatına benzer biçimde bir tüp mide oluşturmak için birbirine çekilip zımba veya t-raptiye ile tutturulur. İstenilen mide iç hacmi boyutu elde edilene kadar ilave raptiye ve zımbalar kullanılabilir. Bir fundoplikasyon oluşturan endoskopik cihaza benzer şekilde, belli sayıda zımba ve raptiyelerin birinci yıldan sonra mide dokusunu tutmayacağı için dayanıklılık konusunda sorun yaşanmaktadır.
  • EVG Kilo Kaybı Mekanizması – Kilo kaybı mekanizması tamamen sınırlayıcıdır.
  • EVG’de beklenen fazla kilo kaybı – Bir yılda beklenen fazla kilo kaybı % 27 ile % 58 arasında değişmektedir.
  • IMPLANT GASTRİK PACING – Implant Gastrik Pacing (IGP), midenin içine cerrahi olarak elektrik üreten odakları yerleştirip pacing kablolarını karın duvarının deri altı dokusunda bulunan bir jeneratöre bağlayarak yapılan işlemdir.
  • IGP Kilo Kaybı Mekanizması – IGP ‘in nasıl çalıştığı tam olarak anlaşılamamıştır. Artan uyarıların mide hareketliliğini arttırdığı düşünülmektedir fakat iştah hormonları ve sindirim hormonu salgısını değiştirip değiştiremediği kanıtlanamamıştır.
  • GP’de beklenen fazla kilo kaybı – Avrupa LOSS (Laparoskopik Obezite Stimülasyon Anketi) denemesi, 1 yıl içinde yaklaşık % 20 fazla kilo kaybı ile güvenli bir tedavi yöntemi olarak göstermiştir.
 
Endoskopik gastrointestional bypass aletleri (EGIBD) 
Luminal içeriklerin proksimal ince bağırsakta emilimini önleyici bir bariyer yerleştirilir. 
EGIBD Kilo Kaybı Mekanizması – EndoBariyer 60 cm uzunluğundadır, 12 parmak barsağın ilk kısmından ince barsağın ortasına kadar uzanır ve orada duodenojejunal bypass’ı kopya eder. Güvenli bir yöntemdir ama hastaların intoleransından ötürü % 20 oranında erken çıkarılma oranıyla bilinir. 
ValenTx 120 cm uzunluğunda, yemek borusu mide bileşkesinden ince barsağın orta kısmına kadar uzanan bir bariyerdir. Bu da yüksek oranda tolere edilemeden erken alıma neden olur fakat üç ay içindeki fazla kilo kaybı oranı % 40 olarak rapor edilmiştir ve o üç ay içinde diyabetik hastaların %70’inde hatırı sayılır bir düzelme görülmüştür. 
EGIBD’nin Beklenen Sonuçları – Endobariyerlerin ömrü ve bariyer çıkarıldığında doğacak sonuçlar hakkındaki veriler halen yetersizdir.
Telefon